(Tiếng Việt) NỒI TRƯỚC TR HONDA

    (Tiếng Việt) Nồi trước với rãnh bi sâu, góc nghiêng 2 má nhôm chuẩn không cần mang nồi zin đi móc hoặc khoét .

    Category: