(Tiếng Việt) Bạc đạn dên S720 DREAM

    (Tiếng Việt)

     Bạc đạn dên s720 đến từ thương hiệu faito
    giành cho xe đã độ máy hoặc xe đi đã lâu bạc đan zin cần phải thay thế   
    chất liệu thép cao cấp  chịu đc vòng tua cao 
    phù hợp cho xe  độ