(Tiếng Việt) Bạc đạn máy LITE-TECH FUTURE NEO

    (Tiếng Việt)

    Bạc đạn máy lite-tech đến từ thương hiệu faito dành cho ex 5 số
    giành cho xe đã độ máy hoặc xe đi đã lâu bạc đan zin cần phải thay thế   
    chất liệu thép cao cấp chịu đc vòng tua cao 
    phù hợp cho xe đ