(Tiếng Việt) Bạc đạn máy LITE-TECH EX RC

    (Tiếng Việt)

    full bạc đạn máy dành cho ex 5 số
    giành cho xe đã độ máy hoặc xe đi đã lâu bạc đan zin cần phải thay thế   
    chất liệu thép cao cấp  chịu đc vòng tua cao 
    phù hợp cho xe độ