(Tiếng Việt) Bạc đạn máy LITE-TECH SIRIUS

    (Tiếng Việt)

    bạc đạn máy LITE -TECH đến từ thương hiệu FAITO sử dụng cho SIRIUS
    giành cho xe đã độ máy hoặc xe đi đã lâu bạc đan zin cần phải thay thế   
    chất liệu thép cao cấp  chịu đc vòng tua cao