(Tiếng Việt) EX150 CYT

    (Tiếng Việt)

    -Bộ lòng kiếng CYT 62mm thương hiệu đến từ Malaysia giành cho EX150
    -Lòng có đường nước lớn , chứa nhiều nước giúp khả năng giải nhiệt cao .
    -Ron quy lát đi theo lòng sử dụng chất liệu tốt có thể sử dụng nhiều lần
    -Piston nén FJN + bạc RIK chịu được nhiệt cao và đặc biệt rất nhẹ