(Tiếng Việt) EXCITER 4 SỐ

    (Tiếng Việt) Số đấu CYT cho Exciter 4 số
    Giúp thay đổi tỷ số truyền, rút ngắn thời gian để cải thiện gia tốc và đạt được vận tốc tối đa cho xe !

    Category: