Bạc đạn cam S720 MIO

    Bạc đạn cam đến từ thương hiệu FAITO MALAYSIA

    Dành cho động cơ hiệu xuất cao có thể chịu đc tua máy cao

    Phù hợp cho những dòng xe đã lên cam hoặc loxo độ  hoặc xe đã sử dụng lâu ngày bạc đạn zin bị lỏng cần thay thế