Thông tin tài khoản ngân hàng :

                                                                                                

– Số tài khoản : 0601 2707 5630                                                  – Số tài khoản : 217 487 269

-Ngân hàng ACB chi nhánh Bình Tây                                          –  Ngân hàng Sacombank chi nhánh Châu Văn Liêm

-Chủ tài khoản : Nguyễn Đức Thuận                                            – Chủ tài khoản : Nguyễn Đức Thuận

 

 

                                                                                           

-Số tài khoản : 007 1001 090805                                                – Số tài khoản : 6420 20525 1026

– Ngân hàng vietcombank PGD số 9                                           – Ngân hàng Agribank Chí nhánh quận 10

– Chủ tài khoản : Nguyễn Đức thuận                                           – Chủ tài khoản : Nguyễn Đức Thuận